Executive Commitee Members


MPAAA Executive Committee Members (2014 - 2017)


MAK Hoi-wan, Walter (2004) Chairman
LAW Wai-fung, Eric (2010) Vice Chairman
LAM Yuen-mui, Wendy (2013) Vice Chairman
WAI In-fun, Perseus (2004) Hon. Secretary
LIN Shuk-may, Lucia (2004) Hon. Treasurer
MAK Bo-yin Matthew (2004) Member
WONG Wai-king, Anita (2006) Member
YU Chung-kit, Jockit (2006) Member

MPAAA © 2014 Daniel Tsang. Site design by gorotron. Last Modified : 14th July 2017